Гуманна педагогіка

Система виховання та навчання за Шалва Амонашвілі – це “педагогіка цілісного життя дітей та дорослих”. Вона будується на началах гуманності й віри в дитину, вихованні творчістю і співпрацею педагогів із дітьми. Базується на розумінні того, що дитина – цілісна особистість. Саме тому потрібно, щоб педагогічний процес захоплював її повністю, з усіма життєвими прагненнями й потребами.

Навчання повинно стати сенсом життя, реалізуючи внутрішню готовність до розвитку, самостійності й морального становлення. Особистісно-гуманний підхід полягає у тому, щоб необхідний для засвоєння матеріал в певний період навчання зробити значущим для дитини. Учень повинен усвідомлювати навчальну задачу та приймати її на основі власного бажання.

Наша директор пані Ксенія є студенткою вищої школи Амонашвілі, це дає змогу активно впроваджувати гуманну педагогіку в школі та підтримувати високий рівень щастя дітей.

Основні принципи гуманної педагогіки
  • Недопустимість порівняння дітей між собою (“він у нас найрозумніший, беріть з нього приклад”);
  • Співучасть учнів у побудові уроку, у складанні завдань, створенні власного підручника, в плануванні відповідей;
  • Навчання одразу на кількох доступних учням рівнях. Наприклад, під час читання можливе знайомство з буквами для одних учнів і бігле читання для інших;
  • Cкасування оцінок за навчання у балах.